EN PL

Platforma komunikacjiCommunication platform

Czym jest platforma?What is a platform?

Platforma Komunikacji jest serwisem dedykowanym pracownikom instytucji naukowych, badaczom jak i przedsiębiorcom umożliwiającym stworzenie interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Platforma umożliwia wszystkim użytkownikom założenie własnego Profilu, zawierającego informacje o zainteresowaniach badawczych oraz dotychczasowych osiągnięciach zawodowych.Communication Platform is a service which is dedicated to employees of academic institutions, researchers and businesses, to create interdisciplinary, intercollegiate and international research teams. Platform allows all users to start their own profile, containing information about current research and professional achievements.

LogowanieLogin

Nie masz konta? Zarejestruj się!Register

dla kogo?For whom?

Do korzystania z Platformy zachęcamy zarówno pracowników instytucji naukowych, osoby pracujące w działaj administracyjnych, tj. menadżerów czy pracowników biur wspierania badań ale także badaczy którzy są zainteresowani udziałem w projektach badawczych jak i przedsiębiorstwa zainteresowane innowacyjnym rozwojem we współpracy ze środowiskiem akademickim.We encourage use of the Platform both: employees of scientific institutions, people working in the administrative act, ie. The managers or employees of research support offices but also to support research scientists who are interested in participating in research projects and companies interested in innovative development in cooperation with academia.

jakie korzyści?What are the benefits?

W oferowanych obecnie programach w zakresie badań naukowych i innowacji niezwykle ważnym elementem jest współpraca. Dzięki niej mamy możliwość ubiegania się o wysokonakładowe, skomplikowane i społecznie istotne projekty, których realizacja w pojedynkę nie była by możliwa. Nasza Platforma umożliwia nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych projektów.In the current programs in the field of research and innovation the most important part is cooperation. Thanks to it we have the opportunity to apply for high volume, complex and socially relevant projects, which alone would not have been possible.

jak to działa?How it works?

Aby móc korzystać z zasobów Bazy Danych Badaczy i Przedsiębiorców należy utworzyć swój indywidualny Profil. Umożliwi to korzystanie z serwisu w tym także wyszukiwanie potencjalnych partnerów do współpracy przy uwzględnieniu takich informacji jak: nazwa instytucji, słowa kluczowe, dziedzina nauki, rodzaj uzyskanych wyników prac badawczych, oraz branża.To be able to use the Database you need to create your own personal profile. Valid registration enables the use of the site including the search for potential partners for cooperation, taking into account information such as: name of the institution, keywords, field of science, the nature of the results of research, and the industry in which the results of the research can be applied.

Logotypy
facebook